So, the posts here are not supposed to be spooky: they are simply about how incredibly super good Jesus is, and how much He loves us all. I didn't make up these posts, they are not my thoughts. I got them in order to understand few things better. And I share them for one reason, so that also you would have a better understanding.
Na, amiről itt szó lesz, attól nem kell megijedni: egyszerűen annyi, hogy Jézus mennyire nagyon hihetetlenül szuper jó, és hogy mennyire nagyon szeret mindenkit. Az itt leírt bejegyzéseket nem én találtam ki; ezek nem a saját gondolataim. Ezeket azért kaptam, hogy jobban megérthessek néhány dolgot. És csak azért írom le őket, hogy te is megérthesd ezeket.

July 30, 2011

Jesus' short encouter with Buddha - 2nd part

For some reason God keeps bringing up in my thoughts the issue of different religions, so I think I have to share this with you. These days I had the opportunity to talk with many about faith and God. And I was shocked how many people believe and follow someone who they don't even know. And they don't even know why to follow that someone.
Many of those I talked to said they were Buddhists and they go their own way. I don't know the readers of this blog, but probably there are some who got here accidentally. It's also possible that also you've flirted with the idea of Buddhism.
If it's true for you, listen; the following lines are for you.

Do you want to know the reason why Christianity and Buddhism are so different that you cannot even compare them? Let me tell you the biggest difference:

Unlike Jesus, Buddha will NEVER say I love you!

Do you understand this?

You can do anything, he would never say to you that he loves you.
In fact, he will never love you. You can cut your hair bald, you can walk around in funny orange clothes, you can be vegetarian, you can draw a red dot between your eyes, you can meditate or even levitate all day cross-legged, but with all this you will never achieve that he would feel anything about you. Why? Because he is already dead.

Do you know how they call such a relationship in which regardless how hard you try to get accepted, the other person won't even say to you it's all right.
They call this a selfish relationship.
You might have been thinking so far that all the Buddha statues are smiling because he is full of goodness and joy? Well, no.
How can you still not see he is laughing at you? How can you not see that even he laughs at you that you made a clown of yourself in order to measure up to a dead person? Do you get this???
Listen, for your sake you better don't want to live in a selfish relationship. Especially not with a dead person, nooo!


And let me tell you also that Jesus is not like this. He loves this world. He loves people. He loves you. He accepts you just as you are. You don't need to do anything in order to be loved and accepted by Him. You don't have to crumble rosary and murmur credo to make Him pay attention to you.
Have you ever thought about why He died on the cross for the people? Have you ever thought about why He let get caught, bind, humiliated spit at and eventually killed?
Can I tell you? Because He loved you so much that He wants to set you free from sin, fear and pain with this sacrifice.

Do you know how they call when someone loves without any expectation even if the other one doesn't deserve it? They call it unconditional love. Jesus loved you with such love. And as he rose from the dead, he still loves you unconditionally.

Jézus rövid találkozása Buddhával - II. rész

Isten valamiért újra és újra felhozza az életemben a különböző vallások kérdését, és úgy gondolom ezt meg kell osztanom veletek. A napokban sok emberrel beszélhettem a hitről és Istenről. És megdöbbentett, hogy milyen sokan vannak, akik olyan valakiben hisznek és olyan valakit követnek, akit nem is ismernek és valójában nem is tudják miért követik.
Sokan azok közül, akikkel beszélhettem azt mondták, hogy buddhisták, és a saját útjukat járják. Én nem tudom kik olvassák ezt a blogot, de simán lehet hogy vannak köztetek olyanok is, akik talán véletlen keveredtetek ide. Az is lehet hogy te is kedves olvasó kacérkodtál már a buddhizmus gondolatával.
Na figyelj, mert ha te így olvasod ezt, akkor a következő sorok most neked szólnak.

Szeretnéd tudni mi az, ami miatt össze sem lehet hasonlítani a buddhizmust és a kereszténységet? Ha igen, akkor hadd mondjam el mi a legnagyobb különbség:

Jézussal ellentétben Buddha SOHA nem fogja neked azt mondani, hogy szeretlek!

Érted ezt?

Te bármit is teszel, ő soha nem fogja azt mondani neked, hogy szeretlek. Tulajdonképpen soha nem fog szeretni téged. Levágathatod a hajad kopaszra; járjatsz vicces narancssárga rucikban; lehetsz vegetáriánus; rajzolhatsz pirospontot a szemeid közé; meditálhatsz vagy akár még lebeghetsz is törökülésben egész nap, de mindezzel soha nem fogod elérni, hogy bármit is érezzen irántad. Hogy miért? Mondjuk azért mert már meghalt.

És tudod hogy hívják az ilyen a kapcsolatot, amelyben bárhogy is próbálkozol hogy elnyerd a másik tetszését, a másik fél még csak annyit sem mond, hogy "na jól van".
Ezt úgy hívják hogy önző kapcsolat.
Eddig azt hitted, hogy azért mosolyog minden Buddha szobor, mert ő tele van jósággal és örömmel? Hát nem.
Hát nem látod, hogy rajtad nevet? Még mindig nem látod, hogy kinevet téged? Nem látod, hogy még ő is csak nevet azon, hogy bohócot csinálsz magadból hogy egy halott embernek megfelej? Érted???
Figyelj, ha jót akarsz ne akarj egy önző kapcsolatban lenni senkivel. Egy halottal meg pláne neee!

És hadd mondjam el azt is, hogy Jézus nem ilyen. Ő szereti ezt a világot. Ő szereti az embereket. Ő szeret téged. És elfogad téged így ahogy vagy. Neked nem kell semmit se tenned azért, hogy ő szeressen és elfogadjon téged. Nem kell rózsafüzért morzsolgatnod és a hiszekegyet mormolgatnod hogy Jézus egy picit rád figyeljen.
Belegondoltál már abba, hogy miért halt meg az emberekért a kereszten? Belegondoltál már abba, hogy miért hagyta, hogy elkapják, megkötözzék, megalázzák, leköpdössék azán megöljék?
Elmondjam? Azért mert annyira szeretett téged, hogy ezzel az áldozattal megszabadítson téged is a bűnből, a félelmekből és a fájdalmakból.

És tudod hogy hívják azt mikor valaki elvárások nélkül szereti a másikat, bármennyire nem is érdemelné meg ezt a másik? Ezt hívják feltétel nélküli szeretetnek. Jézus ilyen szeretettel szeretett téged. És mivel ő feltámadt a halálból, ő most is így szeret téged.

July 17, 2011

Jesus' short encounter with Buddha

Well ... I have to say in advance that the following post is gonna be tough.

You know Jesus is not a kind of person who closes His eyes to everything. Yes, he forgives the humble hearted. Yes, he forgives those who are willing to confess their sins.
But He's also a victorious and all-powerful God who can not stand to tolerate and even infinitely hates sin, lie and deception. I know Jesus like this.

So what I wanna tell is how Jesus introduced Himself to me in a very special way recently. I was worshiping God and all of a sudden He showed me a picture. I saw a Buddha statue. It was an ordinary Buddha statue: it was gold and on the face there was this strange and confident smile.
Well what is this supposed to be, I thought??? I'm just standing here and thinking about Jesus and then suddenly this picture of Buddha comes. What is this doing here??? I had no idea why I had to see it, but then I calmed down because Jesus arrived.

He stood on beautiful green rolling fields. And do you know what He had in His hand? A golf club:) Of course a golf club, what else? :) It's getting more and more interesting I thought :) So Jesus is standing on the golf course, and He is about to hit with His club.

Since this was the initial hit and the hole was far away, He was preparing for a very powerful hit. He swung the club just like golf players do, and then He hit with full power. Then baaannnggg!
And Buddha's head flew toward the hole! I bounced few times on the grass and then dropped into the hole. It fell to the place where it belongs.

I'm grateful to God that He showed me how Jesus encountered Buddha even if this encounter lasted only for a moment. But even this short time was enough for them to clarifying who is who.

Perhaps you know Jesus like someone who always smiles, no matter what we do while we live here. But I have to tell you all power in Heaven and on Earth belongs to Jesus. Imagine someone in a situation like this: If anyone else questioned his power he would not only be not happy with that person, but also punish him.

And do you know what else this picture means?
Jesus treats the same way all the other idols and everything else coming from evil. You better believe that all illness, pain, bitterness, fear ends this way if you entrust them to Jesus. All these are standing on that golf course and waiting to drop back to the place where they come from. If you ask, Jesus simply knocks out all the heads of your problems.
You don't need to be in pain. You don't need to be lonely. You don't need to worry or be afraid of anything. Let all these drop back where it belongs. If you believe this just leave it to Jesus.
Seriously, just tell him the situation you are in. Just tell Him what's up with you.
And guess what, He already has the golf club in His hand and He is eagerly waiting to hit all your problems to the hole. Just where they belong ;)

(Finally God told me why Jesus does it with a golf club and why not, say, a baseball bat? Because God placed all things under the feet of Jesus as it is written in the Bible in Ephesians 1:19-22.)

Jézus rövid találkozása Buddhával

Hát... tudom, hogy így nem kezdünk mondatot, de előre szólok, hogy amit most írni fogok az nem lesz egyszerű.

Tudod Jézus nem egy olyan valaki, aki minden felett szemet hunyna, mert tele van szeretettel és megbocsátással. Igen ő megbocsát az alázatos szívűeknek. Igen ő megbocsát azoknak, akik hajlandóak megvallani bűneiket.
De ő egyben győztes és mindenható Isten is, aki nem bírja elviselni, sőt végtelenül gyűlöli a bűnt, a hazugságot és a megtévesztést. Én Jézust így ismerem.

Szóval az a helyzet, hogy Jézus egy nagyon különleges módon mutatkozott be nekem a napokban. Épp Istent imádtam, és közben váratlanul egy képet mutatott.
Egy Buddha szobrot láttam. Úgy láttam, ahogy általában ábrázolják: aranyszínű volt és ott volt az arcán az a furcsa, magabiztos mosoly.
Na, gondoltam, ez most itt micsoda??? Én éppen itt állok és Jézusra gondolok, aztán kapok egy képet Buddháról. Hát, ez meg mit keres itt??? Fogalmam sem volt, hogy miért kell nekem ezt látnom, de aztán megnyugodtam, mert megjött Jézus.

Ott állt egy tök szép, dimbes-dombos zöld mezőn. És tudod mi volt a kezében? Egy golfütő :) Hát, mi más is lehetett volna? :) ez egyre érdekesebb lesz, gondoltam :) Szóval Jézus ott áll a golfpályán és épp egy ütésre készül.
Ez volt a kezdő ütés, és elég messze volt a lyuk. Ezért egy nagyon erős ütésre készült. Felemelte az ütőt, úgy ahogy azt a golfozók csinálják, és utána teljes erőből ütött egyet. Aztán báámmmm!
És már ott is szállt Buddha feje a lyuk felé! Még repült egy kicsit, pattant egyet-kettőt a füvön aztán lepottyant a lyukba. Oda esett, ahol a helye.

Hálás vagyok Istennek, hogy megmutatta, milyen is volt az, amikor Jézus és Buddha találkoztak, még ha csak egy pillanatig tartott is a találkozás. De még ez a kis idő is elég volt, hogy letisztázzák ki kicsoda.

Lehet, hogy te eddig úgy ismerted Jézust, mint valami cukorfalat valaki, aki folyamatosan mosolyog, akármit is csinálunk amíg itt élünk. De el kell, hogy mondjam, hogy Jézusé minden hatalom a Mennyen és Földön. És biztos lehetsz benne, hogy ha valaki ilyen helyzetben van, az nemcsak hogy nem örül neki, ha valaki a megkérdőjelezi a hatalmát, hanem jól el is bánik vele.

És tudod mi mást is jelent még ez a kép?
Jézus ugyanígy kezeli az összes többi bálványt, és minden mást ami az ördög műve. Jobb, ha elhiszed, hogy az összes betegség, fájdalom, keserűség, félelem ugyanígy végzi, ha Jézusra bízod. Ezek ugyanígy ott állnak a golfpályán, és ezekre mind ugyanaz vár, hogy visszapottyanjanak oda, ahonnan mindez jön. Ha kéred, akkor Jézus egész egyszerűen leüti minden problémád fejét. Nem kell hogy fájdalmaid legyenek. Nem kell hogy magányos legyél. Nem kell hogy félj bármitől is. Mindez pottyanjon vissza oda, ahol a helye. Ha ezt elhiszed, akkor csak bízd Jézusra. Komolyan, csak mondd el neki mi a helyzet az életedben. Csak mondd el neki mi a helyzet veled.
És képzeld, a golfütő már ott van a kezében, és már nagyon szeretné visszaüthetné a lyukba az összes problémádat. Oda ahol a helyük ;)

(És végül még azt is elárulta Isten, hogy miért golfütővel csinálja ezt Jézus, és miért nem mondjuk baseball ütővel? Azért mert minden az Ő lábai alá vettetett, ahogy ez meg van írva a Bibliában az Efézus 1. 19-22-ben.)