So, the posts here are not supposed to be spooky: they are simply about how incredibly super good Jesus is, and how much He loves us all. I didn't make up these posts, they are not my thoughts. I got them in order to understand few things better. And I share them for one reason, so that also you would have a better understanding.
Na, amiről itt szó lesz, attól nem kell megijedni: egyszerűen annyi, hogy Jézus mennyire nagyon hihetetlenül szuper jó, és hogy mennyire nagyon szeret mindenkit. Az itt leírt bejegyzéseket nem én találtam ki; ezek nem a saját gondolataim. Ezeket azért kaptam, hogy jobban megérthessek néhány dolgot. És csak azért írom le őket, hogy te is megérthesd ezeket.

January 18, 2018

Pay attention to Life

There is an important question for me right now that I wanted to discuss with Daddy, so a few days ago we had a longer talk.
Of course, he did not answer the question I asked - as He usually does, instead he said something much more important, which was very radical... Then eventually he answered what I asked him :)

I kinda already got used to it that any time we talk there are much more important things He wants to talk about than the question I want to ask Him about. Of course, he does not leave unanswered what I ask him, but His thoughts are much higher than ours.

So a couple of days ago, first he unexpectedly started by saying, "I'm Life. I'm everywhere where there is life." He is there in all my life situations. Still, I do not feel good at all moments of my life. I know it well that duties, tasks, and daily routines in my life steal the joy of the moment. But Daddy does not want it to be like this!

Then he asked me, "Tell me, how do you want to enjoy life if you do not pay attention to Life?"
Oooutch... it's hard... I thought... That was all my reaction, and the gears in my head stopped for a few minutes. Daddy's words somehow always hit the spot...

Are there moments in your life that you do not enjoy? Are there moments when you feel uncomfortable? Are there any situations where you feel you deserve something better? Then you know what? Work with Life.
Jesus says that I am the Way, the Truth and the Life. In those situations you do not enjoy pay attention to Jesus. Ask him what he is doing in that situation. Ask Him for what/whom to pray for in that particular situation.

I'm also learning this now, but I'm sure He will say things that will excite me and I will enjoy it very much!

Foglalkozz az Élettel

Van most egy fontos kérdés számomra, amit szerettem volna megbeszélni Apuval, ezért pár napja beszélgetünk egy hosszabbat.
Persze megint nem arra kérdésre válaszolt, amit kérdeztem, hanem egy sokkal fontosabb dolgokat mondott nekem, ami nagyon odavágott... Aztán végül mellékesen arra is válaszolt, amit én kérdeztem tőle :)

Ezt már szinte megszoktam, hogy akármikor beszélgetünk, általában számára sokkal fontosabb dolgok is vannak, amikről beszélni szeretne, mint amiről én szeretném megkérdezni. Természetesen azt sem hagyja megválaszolatlanul, amit kérdezek tőle, de az ő gondolatai sokkal magasabbak, mint a miénk.

Szóval pár napja először is váratlanul azzal kezdte, hogy "Én vagyok az Élet. Én mindenhol ott vagyok ahol élet van." Ő ott van az összes élethelyzetemben. Ettől függetlenül mégsem érzem magamat jól az életem minden pillanatában. Én is tudom jól, hogy az én életemben is a kötelességek, a feladatok és a napi rutin ellopják a pillanat örömét. De Apu nem szeretné, hogy ez így legyen!

Aztán ezt kérdezte tőlem: "Mégis hogy akarod élvezni az életet, ha nem az Élettel foglalkozol?"
Úúú... ez kemény... gondoltam... Összesen ennyit tudtam reagálni, és pár percre leálltak a fogaskerekek a fejemben. Apu szavai valahogy mindig betalálnak...

A te életedben is vannak pillanatok, amiket nem élvezel? Vannak pillanatok, amikor kényelmetlenül érzed magad? Vannak olyan helyzetek, amikor úgy érzed, te jobbat érdemelnél? Akkor tudod mit? Foglalkozz az Élettel.
Jézus azt mondja, hogy én vagyok az Út, az Igazság és az Élet. Azokban a helyzetekben, amiket nem élvezel, foglalkozz Jézussal. Kérdezd meg, hogy Ő mit csinál abban a helyzetben. Kérdezd meg, hogy miért/kiért imádkozz abban a helyzetben.

Én is csak tanulom most ezt, de biztos vagyok benne, hogy olyan dolgokat fog mondani, ami fel fog villanyozni, és nagyon fogom élvezni!