So, the posts here are not supposed to be spooky: they are simply about how incredibly super good Jesus is, and how much He loves us all. I didn't make up these posts, they are not my thoughts. I got them in order to understand few things better. And I share them for one reason, so that also you would have a better understanding.
Na, amiről itt szó lesz, attól nem kell megijedni: egyszerűen annyi, hogy Jézus mennyire nagyon hihetetlenül szuper jó, és hogy mennyire nagyon szeret mindenkit. Az itt leírt bejegyzéseket nem én találtam ki; ezek nem a saját gondolataim. Ezeket azért kaptam, hogy jobban megérthessek néhány dolgot. És csak azért írom le őket, hogy te is megérthesd ezeket.

August 5, 2012

The world in the eyes of Jesus

Love is wonderful. We cannot even comprehend what a great love could exist.
Since a while I have to learn about love, but I still don't understand a fraction of true love.
Yesterday I fell down to the feet of Jesus. As I was there I saw streams of water flowing down on His legs and feet. I didn't understand what it was so I looked up. And He asked this:
"Do you know how much I've cried for you?"

I couldn't even say a world for a while. Then I realized that every time I've done wrong He cried for me. He cried because I did what is not right in the eyes of God. He cried when I hurt others. He cried when I didn't love others. He cried when I didn't help others. He cried when I was angry with others. He cried because I've hardened my heart.

He cried because He loves me so much He cannot be mad at me, but it hurts Him a lot what I've done and how I've behaved.
I couldn't comprehend this kind of love. I answered Him crying, Jesus, I'm sorry.
"Don't worry, It's okay" - He said.
And I asked Him crying, Jesus forgive me.
"I've already forgiven you" - He said.

I was just crying and looking at His face. I've never seen His face so clearly, I've never seen Him like this. There wasn't a single drop of anger on His face. Only love. What a wonderful eyes He has.

I looked at His eyes. They were tearful. And as I looked at them I could see the word in His eyes. Jesus cries for each and every person on Earth. He cries for the whole Earth. He's hurt by the way we behave, but He loves us so much, He forgives us if we ask. His love endures even if we act badly, tough our bad deeds hurts Him a lot.

I was looking at His face for a while. Very characteristic male face full with love, kindness, helpfulness, and with a lot a joy. He is happy because of us. He is extremely happy because of us. You cannot imagine how happy He is because of you.

I wanted to look at Him for a little while longer. Just by looking at Him caused an incredible peace in me. But He reached out His hands to me and showed me to get up. He didn't say a world but I knew what He thought. He thought: Don't be sad, everything is fine. Your life shouldn't be a place of sadness but a place of joy.

Jesus loves you like that, and He wants you so much to allow His love to flow through you:

Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

A világ Jézus szemében

A szeretet csodálatos. Fel sem tudjuk fogni, hogy mekkora szeretet létezhet.
Egy jó ideje a szeretetet kell megtanulnom, de még egy töredékét sem értem annak, hogy milyen is az igazi szeretet.
Tegnap leborulhattam Jézus lábaihoz. És ahogy ott voltam, láttam, ahogy patakokban folyik le a víz a lábain és a lábfejein. Nem értettem mi lehet ez, ezért felnéztem. És ekkor ezt kérdezte tőlem:
"Tudod mennyit sírtam érted?"

Egy darabig meg sem tudtam szólalni, de rögtön megértettem, hogy minden egyes alkalommal, mikor helytelenül cselekedtem Ő sírt értem. Sírt, mert azt tettem, ami Isten szemében nem helyes. Sírt, mikor megbántottam másokat. Sírt mikor nem szerettem másokat. Sírt mikor nem segítettem másoknak. Sírt mikor haragudtam másokra. Sírt, mert megkeményítettem a szívemet.

Sírt, mert annyira szeret, hogy egyszerűen nem tud haragudni rám, de nagyon fáj neki, amiket tettem és ahogy viselkedtem.
Nem tudtam felfogni ezt a szeretetet. Sírva válaszoltam, és kértem, hogy Jézus, ne haragudj.
"Nem haragszom" - válaszolta.
És sírva kértem, hogy Jézus bocsáss meg.
"Már megbocsátottam" - mondta.

Csak sírtam és néztem az arcát. Még soha nem láttam Őt ilyen tisztán, még soha nem láttam így az arcát. Egy csepp harag sem látszódott rajta. Csak a szeretet. Csodálatos szemei vannak.

Néztem a szemeit. Könnyesek voltak. És ahogy néztem, megláttam a Földet a szemeiben. Jézus minden egyes emberért a földön így sír. Az egész földért sír. Neki fáj, ahogy viselkedünk, de annyira szeret, hogy meg tud bocsátani, ha kérjük. A szeretete eltűri ha rosszul cselekszünk, még akkor is, ha ez nagyon fáj neki.

Egy darabig még néztem az arcát. Nagyon karakteres férfi arc tele szeretettel, jóindulattal, segítőkészséggel és telis tele nagyon sok örömmel. Ő örül nekünk. Végtelenül örül nekünk. Annyira örül neked is, hogy azt el sem tudod képzelni.

Még néztem volna Őt. Csak az hogy ránéztem, hihetetlen békességet okozott. De kinyújtotta felém a kezeit és mutatta, hogy keljek fel. Nem szólalt meg, de tudtam, mit gondol. Azt, hogy ne szomorkodj, minden rendben van. Az életed ne a szomorúság, hanem az öröm helye legyen.

Jézus így szeret téged, és annyira szeretné, ha megengednéd, hogy az Ő szeretete így áradjon ki rajtad keresztül is:
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.