So, the posts here are not supposed to be spooky: they are simply about how incredibly super good Jesus is, and how much He loves us all. I didn't make up these posts, they are not my thoughts. I got them in order to understand few things better. And I share them for one reason, so that also you would have a better understanding.
Na, amiről itt szó lesz, attól nem kell megijedni: egyszerűen annyi, hogy Jézus mennyire nagyon hihetetlenül szuper jó, és hogy mennyire nagyon szeret mindenkit. Az itt leírt bejegyzéseket nem én találtam ki; ezek nem a saját gondolataim. Ezeket azért kaptam, hogy jobban megérthessek néhány dolgot. És csak azért írom le őket, hogy te is megérthesd ezeket.

July 4, 2013

Don't be afraid Egypt, Jesus is holding you in His arms

This post is going to be a bit different now than the ones before.
There is something inexplicable in my life which I cannot really deal with, but life's sometimes like that, right? :) This whole thing started long-long ago, when God began to show me pretty strange things about Northern Africa. I just note here that great things are going to happen there :)

But this post is not about that, it is specifically about Egypt. In recent years pretty messed up things has been going on there. A few years ago there was a revolution that shook pretty much the whole country. And it was supposed that everything was going to be fine afterwards. But it was not.
So back then one afternoon I just started to pray for Egypt. I asked God: what's really going on in this country now?
And I got a very strange picture: I saw a bunch of angels, but really a lot: They were holding hands and forming a huge circle as they were descending from Heaven to the Earth: to Egypt. They landed and they all stood next to each other on the border of the country. From every direction they surrounded the whole country. I don't know the total length of the border of Egypt, but there were so many angels, that roughly on every meter stood one of them. It must be a lot of angels I think.

I had no idea what it was... What is this supposed to mean? But then the angels went on: each and every one of them bent down and with their hands they grabbed the ground. And like holding a giant bed sheet they held the whole country in their hands. Then they lifted it and began to shake it like a huge blanket. They shook it, and shook it, and shook it... Just like you shake the dust out of your towel. And the whole country was shaking and billowing... Well... it was not a nice sight...

But the bottom line is: it's over now! In the last days there were riots again in the country. Therefore this morning while I was traveling on the subway, I prayed for Egypt again. Woooo, Jesus loves that country so much!
So there was I sitting on the subway and I really had to struggle, I could barely hold back my tears when I saw Jesus standing over Egypt, opening His arms and embracing the whole country! 
Jesus was holding Egypt so tightly so that the whole country could hear His heartbeat. So that everyone could hear and feel that Jesus is completely enthusiastic about this country!
He was holding it with such a delight like holding a treasure. As a daddy holds his own child. It was a wonderful sight!

So do not be afraid now, Egypt, Jesus is holding you in His arms! Hmmm, Jesus loves you so much! Feel how Jesus embraces you with His own arms! And He is not going to let you down!

Ne félj Egyiptom, Jézus a karjaiban tart

Ez a bejegyzés most kicsit más lesz, mint az eddigiek.
Van valami megmagyarázhatatlan dolog az életemben, amivel nem igazán tudok mit kezdeni, de hát ez van :) Az egész úgy kezdődött, hogy már meg sem tudom mondani mennyi ideje, de már nagyon-nagyon régen Isten elkezdett nekem elég különös dolgokat mutatni Észak-Afrikáról. Csak úgy megjegyzem, hogy fantasztikus dolgok fognak ott megtörténni :)

Na, de ez a bejegyzés most nem erről fog szólni, hanem konkrétan Egyiptomról. Egyiptomban elég zűrös dolgok történtek az utóbbi években. Pár éve volt egy forradalom, ami jól megrázta az országot. Aztán úgy volt, hogy onnantól minden rendben lesz. De hát aztán csaknem lett.
És én akkoriban valamelyik délután csak úgy elkezdtem Egyiptomért imádkozni. És megkérdeztem Istent, hogy most akkor mi van ezzel az országgal?
És egy nagyon különös képet kaptam: láttam egy csomó angyalt, de tényleg nagyon sokat: Egymás kezét fogták és egy nagy kört formálva szálltak le a Mennyből a Föld felé, Egyiptom felé. Leszálltak, és mindegyikük oda állt egymás mellé az ország határvonalára. Körbefogták az országot minden irányból. Én nem tudom hány kilóméter Egyiptom határainak hossza, de ezek az angyalok annyian voltak, hogy nagyjából minden méterre jutott egy. Az szerintem elég sok angyal kell hogy legyen.

Persze fogalmam sem volt, hogy ez mi... na akkor ez most mit is akar jelenteni? De aztán az angyalok folytatták: egytől egyig lehajoltak és a kezükkel megragadták a talajt. És mint egy hatalmas lepedőt fogva, a kezükben tartották az egész országot. És egyszer csak felemelték és elkezdték rázni, mint egy nagy pokrócot. És csak rázták, és rázták, és rázták... Pont úgy mint, ahogy a törölközőből kirázod a port. És az egész ország rengett  és hullámzott... Hát... nem volt egy kellemes látvány...

Viszont a lényeg, hogy ennek vége! A napokban újra forrongások voltak az országban. Ezért ma reggel is, miközben a metrón utaztam, megint Egyiptomért imádkoztam. Húúúú, Jézus annyira szereti azt az országot!
Szóval ott ültem a metrón és nagyon kellett küszködnöm, alig bírtam visszatartani a könnyeimet, amikor láttam, ahogy Jézus ott áll Egyiptom fölött, kitárja a karjait, és magához öleli az egész országot!
Jézus egészen szorosan tartotta egész Egyiptomot, úgy hogy az egész ország hallhassa a szívének dobogását. Hogy mindenki hallhassa és érezhesse, hogy Jézus egészen odavan ezért az országért! Úgy tartotta, olyan örömmel, mint egy kincset. Mint ahogy egy apa tartja a saját gyermekét. Csodálatos látvány volt!

Szóval ne félj most Egyiptom, Jézus a karjaiban tart! Hmmm, Jézus annyira szeret titeket! Érezzétek, hogy Jézus tart benneteket a saját karjaiban! És Ő nem fog elengedni!