So, the posts here are not supposed to be spooky: they are simply about how incredibly super good Jesus is, and how much He loves us all. I didn't make up these posts, they are not my thoughts. I got them in order to understand few things better. And I share them for one reason, so that also you would have a better understanding.
Na, amiről itt szó lesz, attól nem kell megijedni: egyszerűen annyi, hogy Jézus mennyire nagyon hihetetlenül szuper jó, és hogy mennyire nagyon szeret mindenkit. Az itt leírt bejegyzéseket nem én találtam ki; ezek nem a saját gondolataim. Ezeket azért kaptam, hogy jobban megérthessek néhány dolgot. És csak azért írom le őket, hogy te is megérthesd ezeket.

December 1, 2011

Heavenly Daddy

He came on a white horse. The brilliant white hair of His horse glistened in the light. He came for me. I saw myself as a baby in white swaddling-clothes. Even a small white hat was on my head, you know, that funny one with a kind of a fringe border on it. So I saw Jesus coming to me, He lifted me up and took me on His horse to my creator: to my heavenly Daddy.
I have not seen Him, but I felt He was watching me. I knew He was glad I was there. I knew He was glad that I could be there with Him again.

Then I saw myself with an indescribable joy on my baby face! As I glimpsed my heavenly Daddy, I started wobbling back to him with my hands and legs. It was a very funny sight:
I was there before God, on my head that funny hat, a huge smile on my face and because of my joy I'm wobbling to Him with my thick baby hands and legs!
It was a wonderful sight! Like a baby when he sees the one, who is the most important to him. Whom he trusts the most. Whom he knows the best. Whose face and expressions are familiar to him. Whose scent is known to him. Whose voice is known to him. Whom he sees, he knows it's just somehow good to be there. Whose voice is good to hear. Whose scent is good to smell. With whom he is safe. With whom only fun and exciting things happen all the time. Who never gets tired and always has time to care for him. Who is good to be with, who is missing when he's away. With whom nothing gets ever boring.

So I was wobbling there for God like this. I was there as someone who knows Him, as a child knows his own father. With whom I want to be the most. With whom it's simply good to be with. Who loves me and delights in me. In whom I always delight too. Without exceptions ALWAYS.

And you know, Jesus came to earth for a single one thing. He came to bring you to your heavenly Daddy someday. Lest that awkward situation comes when you'll be up there that you just stare and think that somehow I know him, somehow the one I'm standing before, but I do not know him really.
Jesus came so that through Him you can get to know your creator. So when you get before Him, you could simply express your joy to Him: just wobble, jump, run around, clap, dance, sing or tumble in joy, because you know you arrived! Joy is waiting for you here.

Mennyei Apu

Egy fehér lovon érkezett. Lovának ragyogóan fehér szőre csillogott a fényben. Értem jött. Láttam magamat, mint egy fehérbe pólyázott csecsemő. Még egy ilyen kis fehér sapi is volt a fejemen, tudod, az a vicces fajta aminek olyan rojtos a szegélye. Szóval láttam, ahogy Jézus eljött értem, és felemelt, és a lován felvitt a termetőmhöz; a mennyei Apukámhoz.
Nem láttam Őt, de éreztem, hogy figyel engem. Tudtam, hogy örül, hogy ott vagyok. Tudtam, hogy örül, hogy újra ott lehetek vele.

És ott láttam magamat, ahogy egy leírhatatlan öröm van a saját csecsemő arcomon! És ahogy megláttam a mennyei Apukámat, a kezeimmel és a lábaimmal elkezdtem összevissza kalimpálni neki. Nagyon vicces látvány volt:
Ott voltam Isten előtt, a fejemen az a vicces, rojtos sapi; az arcomon óriási mosoly és örömömben ott kalimpálok Neki a hurka kezeimmel és lábaimmal!
Csodálatos látvány volt! Mint mikor egy csecsemő meglátja azt, aki a legfontosabb neki. Akiben a legjobban megbízik. Akit a legjobban ismer. Akinek ismeri az arcát és az arckifejezéseit. Akinek ismeri az illatát. Akinek ismeri a hangját. Akit ha meglát, tudja, hogy valamiért jó mikor ott lehet vele. Akinek jó hallani a hangját. Akinek jó érezni az illatát. Aki mellett biztonságban van. Aki mellett mindig valami örömteli és izgalmas történik. Aki soha nem fárad el, és mindig ráér, hogy vele foglalkozzon. Aki jó ha ott van, és hiányzik, ha távol van. Akivel soha semmi nem unalmas.

Így kalimpáltam ott Istennek. Így voltam ott, mint aki úgy ismeri Őt, ahogy egy gyermek a saját apukáját. Mint akiről tudom, hogy vele szeretek lenni a legjobban. Akivel egyszerűen csak jó lenni. Akiről tudom, hogy szeret, és örül nekem. Akinek én is mindig örülök. Kivétel nélkül MINDIG.

És tudod Jézus csak egy dologért jött le a földre. Csak azért, hogy téged is felvigyen egyszer majd a mennyei Apukád elé. Azért jött, hogy ha majd ott fent leszel, akkor ne az a fura helyzet legyen, hogy csak nézel, hogy valahonnan ismerem őt; valahonnan olyan ismerős az, aki előtt állok, de mégsem ismerem igazán.
Jézus azért jött, hogy általa megismerd a Teremődet. Hogy mikor majd oda kerülsz elé, akkor egyszerűen csak kifejezd Neki az örömödet. Hogy kalimpálj, vagy ugrálj, vagy rohangálj, vagy tapsolj, vagy táncolj, vagy énekelj, vagy bukfencezz örömödben; mert tudod hogy megérkeztél. Az öröm vár itt.